ReadyPlanet.com
เพชรเม็ด มีใบรับรอง (25) เพชรร่วง (0)


เพชรเม็ด-เพชรร่วง
เพชรเม็ด-เพชรร่วง
View :   Sort :

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
พบสินค้า 25 รายการ

 view
รหัส : DA-19452
เพชร 0.50 cts, G color (น้ำ 97)
ความสะอาดระดับ : VS1
การเจียรนัยระดับ : VG, EX, EX
Certificate : GIA
ราคา: 69,000.00
พิเศษ: 61,000.00
จำนวน :


 view
รหัส : DA-28181
เพชร 0.47 cts, I color (น้ำ 95)
ความสะอาดระดับ : VVS2
การเจียรนัยระดับ : EX, VG, EX
Certificate : HRD
ราคา: 38,000.00
พิเศษ: 35,000.00
จำนวน :


 view
รหัส : DA-12279
เพชร 0.43 cts, G color (น้ำ 97)
ความสะอาดระดับ : VVS2
การเจียรนัยระดับ : VG,EX,EX
Certificate : GIA
ราคา: 44,500.00
พิเศษ: 41,000.00
จำนวน :


 view
รหัส : DA-19754
เพชร 0.40 cts, I color (น้ำ 95)
ความสะอาดระดับ : VVS1
การเจียรนัยระดับ : EX, EX, EX
Certificate : GIA
ราคา: 35,000.00
พิเศษ: 32,000.00
จำนวน :


 view
รหัส : DA-10920
เพชร 0.40 cts, H color (น้ำ 96)
ความสะอาดระดับ : IF
การเจียรนัยระดับ : EX,EX,EX
Certificate : GIA
ราคา: 44,000.00
พิเศษ: 40,800.00
จำนวน :


 view
รหัส : DA-12861
เพชร 0.37 cts, H color (น้ำ 96)
ความสะอาดระดับ : IF
การเจียรนัยระดับ : EX, EX, EX
Certificate : GIA
ราคา: 33,500.00
พิเศษ: 31,000.00
จำนวน :


 view
รหัส : DA-19460
เพชร 0.34 cts, G color (น้ำ 97)
ความสะอาดระดับ : VVS1
การเจียรนัยระดับ : EX, EX, EX
Certificate : GIA
ราคา: 32,000.00
พิเศษ: 29,000.00
จำนวน :


 view
รหัส : DA-12848
เพชร 0.34 cts, G color (น้ำ 97)
ความสะอาดระดับ : VS1
การเจียรนัยระดับ : EX, EX, EX
Certificate : GIA
ราคา: 25,500.00
พิเศษ: 23,400.00
จำนวน :


 view
รหัส : DA-13232
เพชร 0.34 cts, F color (น้ำ 98)
ความสะอาดระดับ : VVS1
การเจียรนัยระดับ : EX, EX, EX
Certificate : GIA
ราคา: 35,000.00
พิเศษ: 32,000.00
จำนวน :


 view
รหัส : DA-17426
เพชร 0.34 cts, F color (น้ำ 98)
ความสะอาดระดับ : IF
การเจียรนัยระดับ : EX, EX, EX
Certificate : GIA
ราคา: 38,500.00
พิเศษ: 35,000.00
จำนวน :


หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]